ĐẠI HỌC HUẾ                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                       Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                         Thừa Thiên Huế, ngày  12  tháng 03 năm 2020

NỘI QUY THƯ VIỆN     

 


Điều 1. Quy định về thẻ và tài khoản sử dụng Thư viện

1.      Bạn đọc được sử dụng một trong hai loại thẻ sau:

-          Thẻ sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh do các đơn vị đào tạo trong Nhà trường cấp cho người học có tích hợp chức năng sử dụng thư viện (Thẻ đa năng).

-          Thẻ Thư viện do Thư viện cấp cho đối tượng bạn đọc không có thẻ đa năng.

2.      Không cho người khác mượn thẻ, sử dụng chung thẻ, sử dụng thẻ của người khác, mất thẻ báo ngay cho Thư viện khóa tài khoản. Chủ thẻ phải chịu trách nhiệm về số tài liệu được mượn bằng thẻ của mình;

3.      Tài khoản sử dụng Thư viện được Thư viện cấp cho mỗi thẻ có thời hạn theo từng năm học. Bạn đọc làm thủ tục gia hạn tài khoản sau mỗi năm sử dụng.

Điều 2. Quy định về Phòng đọc

1.      Bạn đọc xuất trình thẻ hợp lệ, để vật dụng cá nhân tại tủ gửi đồ (tự bảo quản tiền và tài sản có giá trị). Tài liệu cá nhân chỉ được mang vào Phòng đọc khi được sự đồng ý của cán bộ thư viện;

2.      Bạn đọc tự lấy tài liệu trên giá và chỉ được đọc tại chỗ. Không được mang tài liệu, báo, tạp chí ra khỏi phòng đọc;

3.       Không tráo đổi vị trí trên giá; không lấy nhiều hơn 03 cuốn tài liệu hoặc hơn 01 loại báo, tạp chí cho một lần sử dụng. Đọc xong tài liệu để tại nơi quy định, không tự ý xếp lên giá;

4.      Trao đổi thảo luận học nhóm với âm lượng vừa đủ, hạn chế gây tiếng ồn ảnh hưởng đến bạn đọc khác.

Điều 3. Quy định về mượn tài liệu

1.      Số lượng sách và Thời gian mượn tối đa bạn đọc được mượn về nhà quy định như sau:

 

Loại tài liệu

 

Thời gian mượn

(ngày)

Số tài liệu được mượn

 

Sinh viên

Học viên cao học/Nghiên cứu sinh

Cán bộ/Giảng viên

Sách tham khảo/ chuyên khảo

15

02

04

7

Sách Giáo trình do ĐHH xuất bản

150

02

0

0

 

2.    Bạn đọc chưa có thẻ thì phải có giấy xác nhận của đơn vị quản lý và được mượn theo quy định. Khi gia hạn phải cược tiền mượn bằng giá trên bìa tài liệu;

3.     Khi hết thời hạn mượn sách, nếu bạn đọc có nhu cầu mượn tiếp thì phải làm thủ tục xin gia hạn. Tuỳ theo nhu cầu sử dụng chung và số lượng tài liệu đó có ở trong thư viện mà yêu cầu đó được đáp ứng hay không. Tài liệu trả quá hạn bị phạt tiền theo quy định (1.000đ/cuốn/ngày quá hạn);               

4.      Kiểm tra tình trạng tài liệu và báo cho cán bộ thư viện nếu tài liệu bị rách hoặc mất trang. Nếu bạn đọc làm mất, hư hỏng sách, bạn đọc phải bồi thường theo quy định của Nhà trường.

Điều 4. Quy định về Chính sách về tài liệu, tài sản Thư viện

1.           1.      Chấp hành các Quy định tại Luật sở hữu trí tuệ khi sử dụng tài liệu Thư viện;

2.      Không mang theo và sử dụng trong Thư viện các chất cấm, chất gây nghiện, vật dễ gây cháy nổ theo quy định của Pháp luật;

3.           3.   Không tự ý sao chụp tài liệu của Thư viện khi chưa được phép;

 4.      Không sử dụng máy tính vào các trò chơi hoặc truy cập vào các trang web có nội dung không lành mạnh;

5.    Người học trước khi ra trường, thôi học, ngừng học và cán bộ, giảng viên trước khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác phải hoàn trả hết tài liệu đã mượn, thanh toán hết các khoản phạt, bồi thường (nếu có) kèm theo giấy xác nhận của Thư viện.

Điều 5. Thời gian phục vụ

-Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;

+ Buổi Sáng: Từ 7h30 đến 11h30.

+ Buổi Chiều: Từ 13h30 đến 17h00.

 

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                       (đã ký)