Hướng dẫn truy cập tài liệu nội sinh

  • 07/12/2023
  • 1873
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Website http://tainguyenso.hce.edu.vn là một website của thư viện trường Đại học Kinh tế Huế. Đây là nguồn tài liệu nội sinh của nhà trường có gần 7.000 tài liệu bao gồm:bài giảng, khóa luận, luận văn, luận án,… do các Giáo viên, Sinh viên, HVCH, NCS trường Đại học Kinh tế Huế thực hiện.

Hệ thống chỉ cho phép đăng kí thành viên khi người sử dụng là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Huế thông qua địa chỉ email với tên miền @hce.edu.vn .

Bước 1: Truy cập trang: http://tainguyenso.hce.edu.vn và chọn mục “Đăng nhập” 


Bước 2: Đăng nhập tài khoản

ID: msv@hce.edu.vn

Password: msv

(Lưu ý: “k” viết thường )


Bước 3: Chọn từ khóa của tài liệu cần tìm


Bước 4: Chọn tài liệu cần tìmBước 5: Xem trực tuyến hoặc download tài liệu


Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật:

Thầy: Hồ Ngọc Duy

SĐT: 0935.055.135

Email: hongocduy@hce.edu.vn  hoặc hongocduy@gmail.com


  • Thư viện Trường Đại học Kinh tế