Hướng dẫn gia hạn tài liệu trực tuyến

  • 07/12/2023
  • 659
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Sau khi sử dụng tài liệu, bạn đọc mong muốn tiếp tục sử dụng tài liệu thêm một thời gian nữa, có thể  Gia hạn tài liệu trực tuyến mà không cần đến Thư viện. Bạn đọc thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang Web http://thuvien.hce.edu.vn


Bước 2:  Sau đó Click chọn vào mục “Thông tin độc giả”. Đăng nhập mã thẻ vào ô“Tên tài khoản”“Mật khẩu”

Tên tài khoản: Mã sinh viên (K viết hoa)

Mật khẩu: Mã sinh viên

Sau đó chọn  Đăng nhập


Bước 3: Click vào mục Đang mượn để biết thông tin tài liệu mình đang mượn, số lượng, thời gian mượn và thời gian trả tài liệu.


Bước 4: Bạn đọc muốn gia hạn quyển sách nào thì vào ✔ là hoàn thành các buớc gia hạn trực tuyến 

Bấm OK, bạn đọc theo dõi Hạn trả để trả sách đúng hạn.


BẠN ĐỌC LƯU Ý KHI GIA HẠN TRỰC TUYẾN:

v Tài liệu đã quá hạn thời gian cho mượn thì hệ thống sẽ không cho gia hạn trực tuyến

v Thời gian gia hạn tài liệu được tính từ lúc gia hạn đến ngày theo quy định

v Trường hợp không đăng nhập được thì liên hệ Thư viện để được giải quyết.

  Thông tin liên hệ hỗ trợ:

  Cô: Trần Thị Thanh Tâm

  Số điện thoại: 0369.464.062

  Hoặc qua emai thư viện:thuvien@hce.edu.vn


  • Thư viện Trường Đại học Kinh tế