Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5659
Title: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Authors: GVHD: Trần, Văn Hòa
HV: Lê, Thị Thủy
Keywords: lao động nông thôn
việc làm
huyện Bố Trạch
Quảng Bình
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Ngoài các kết quả đánh giá từ các số liệu thứ cấp phân tích thực trạng tình hình giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Bố Trạch trong thời gian qua, đề tài còn đánh giá được một số tiêu chí liên quan đến công tác giải quyết việc làm thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 75 hộ gia đình bằng phiếu điều tra. Từ kết quả nghiên cứu thực trạng, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm tốt hơn cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trong tương lai.
Description: Luận văn gồm 98 trang
URI: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5659
Appears in Collections:LV Khóa 2016-2018 BV đợt 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64. LE THI THUY.pdf881.28 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.