Back Forward History

Thư viện nội bộ - Local-Catalog
Bạn tìm: ([Ngày nhập]="180522-190518" VÀ [Phân loại]="9*")
Kết quả: 2 biểu ghi được tìm thấy
Sắp xếp theo: Mặc định


Off Telex VNI VIQR
Sắp xếp kết quả tìm kiếm theo:
Biểu ghi tóm tắt Biểu ghi đầy đủ MARC
 [1]
# Mô tả Tác giả chính
1. Từ điển Hồ Chí Minh học / Tạ Ngọc Tấn, Mạch Quang Thắng, Bùi Đình Phong, Phạm Ngọc Anh. - Hà Nội: Chính trị quốc gia Sự thật; 2017. - 700tr; 27cm
   PL Dewey  923.1597  TA-N
    ISBN  9786045733851
   Giá   215.000đ 
   Số ĐKCB Vđ 2948 - 2949
Tạ, Ngọc Tấn
2. Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam Việt Nam / Edward Miller; Minh Thu, Trọng Minh, Kim Thoa biên dịch và hiệu đính. - Hà Nội: Chính trị quốc gia; 2016. - 547tr.; 24cm
   PL Dewey  959.70434  ED-M
    ISBN  9786045717738
   Giá   135.000đ 
   Số ĐKCB Vt 7059 - 7060
Edward, Miller
 [1]
Lưu biểu ghi được chọn TXTMARC
Gửi mail biểu ghi được chọn