Back Forward History

Thư viện nội bộ - Local-Catalog
Bạn tìm: ([Ngày nhập]="180522-190518" VÀ [Phân loại]="6*")
Kết quả: 426 biểu ghi được tìm thấy
Sắp xếp theo: Mặc định


Off Telex VNI VIQR
Sắp xếp kết quả tìm kiếm theo:
Biểu ghi tóm tắt Biểu ghi đầy đủ MARC
 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
# Mô tả Tác giả chính
1. Đo lường chất lượng dịch vụ tại Việt Nam nhìn từ phía khách hàng: Sách chuyên khảo / Hà Nam Khánh Giao. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính; 2018. - 490tr.; 24cm
   PL Dewey  650  HA-N
    ISBN  9786047917884
   Giá   Sách tặng 
   Số ĐKCB Vt 6956
Hà, Nam Khánh Giao
2. Thủ tục kiểm toán số dư đầu năm khi kiểm toán báo cáo tài chính năm đầu tiên tại công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC / Trần Viết Phương Anh thực hiện;Hồ Thị Thúy Nga hướng dẫn. - Huế; 2018. - 104tr.; 30cm
   PL Dewey  657  TR-V
   Số ĐKCB DOC 238/48
Trần,Viết Phương Anh
3. Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện / Lê Thị Thủy thực hiện;Nguyễn Ngọc Thủy hướng dẫn. - Huế; 2018. - 85tr.; 30cm
   PL Dewey  657  LÊ - T
   Số ĐKCB DOC 237/48
Lê,Thị Thủy
4. Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC / Nguyễn Trần Mỹ Trang thực hiện;Hồ Thị Thúy Nga hướng dẫn. - Huế; 2018. - 97tr.; 30cm
   PL Dewey  657  NG- T
   Số ĐKCB DOC 236/48
Nguyễn,Trần Mỹ Trang
5. Quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá AFA / Phan Thị Minh Thi thực hiện;Nguyễn Đình Chiến hướng dẫn. - Huế; 2018. - 75tr.; 30cm
   PL Dewey  657  PH-T
   Số ĐKCB DOC 235/48
Phan,Thị Minh Thi
6. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá AFA / Nguyễn Phúc Hậu thực hiện;Phạm Thị Bích Ngọc hướng dẫn. - Huế; 2018. - 91tr.; 30cm
   PL Dewey  657  NG-P
   Số ĐKCB DOC 244/48
Nguyễn,Phúc Hậu
7. Kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH MTV Tấn Thanh Toàn / Nguyễn Thị Kiều Nhi thực hiện;Nguyễn Ngọc Thủy hướng dẫn. - Huế; 2018. - 65tr.; 30cm
   PL Dewey  657  NG-T
   Số ĐKCB DOC 243/48
Nguyễn,Thị Kiều Nhi
8. Quy trình kiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC tại công ty CP sách và thiết bị trường học do công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện / Nguyễn Thị Thu Hoài thực hiện;Trần Thị Thanh Nhàn hướng dẫn. - Huế; 2018. - 98tr.; 30cm
   PL Dewey  657  NG-T
   Số ĐKCB DOC 242/48
Nguyễn,Thị Thu Hoài
9. Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục chi phí trả trước do công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá AFA thực hiện / Võ Thị Cẩm Nguyệt thực hiện;Nguyễn Quốc Tú hướng dẫn. - Huế; 2018. - 63tr.; 30cm
   PL Dewey  657  VO-T
   Số ĐKCB DOC 240/48
Võ,Thị Cẩm Nguyệt
10. Secrets of power negotiating : inside secrets from a master negotiator : updated for the 21st century / Roger Dawson. - 15th anniversary ed. - Pompton Plains, NJ : Career Press, 2011. - 351 p. ; 23 cm
   PL Dewey  658.4
    ISBN  9781601631398 ; 9781601636881 (ebook)
   Giá  
   Số ĐKCB NVE 1812 - 1813
Dawson, Roger, 1940-
 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Lưu biểu ghi được chọn TXTMARC
Gửi mail biểu ghi được chọn