Back Forward History

Thư viện nội bộ - Local-Catalog
Bạn tìm: ([Ngày nhập]="180522-190518" VÀ [Phân loại]="5*")
Kết quả: 6 biểu ghi được tìm thấy
Sắp xếp theo: Mặc định


Off Telex VNI VIQR
Sắp xếp kết quả tìm kiếm theo:
Biểu ghi tóm tắt Biểu ghi đầy đủ MARC
 [1]
# Mô tả Tác giả chính
1. Giáo trình thống kê doanh nghiệp / Nguyễn Công Nhự. - Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017. - 690tr. ; 24cm
   PL Dewey  519.5071  NG-C
   Giá   108.000đ 
   Số ĐKCB Vt 6977 - 6996
Nguyễn, Công Nhự
2. Mathematics for economics and business / Ian Jacques. - Eight edition. - Prentice Hall ; 2013. - x, 660 pages ; 27 cm
   PL Dewey  512.024
    ISBN  9781292074238
   Số ĐKCB NVE 1822 - 1823
Jacques, Ian, 1957-
3. Introductory mathematical analysis for business, economics, and the life and social sciences / Haeussler Ernest F. - 13th ed. / Ernest F. Haeussler, Jr., Richard S. Paul, Richard J. Wood. - Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, 2014. - 856 p. : ill. ; 29 cm
   PL Dewey  515  HA-E
    ISBN  9781292021140
   Số ĐKCB NVE 1858 - 1859
Haeussler, Ernest F
4. Basic mathematics for economists / Mike Rosser and Piotr Lis. - Third edition. - Routletge ; 2016. - xii, 607 pages : illustrations ; 25 cm
   PL Dewey  510
    ISBN  9780415485913 (hardback)
   Số ĐKCB NVE 1881
Rosser, M. J., 1949- author
5. Discrete mathematics and its applications / Kenneth H. Rosen. - 7th ed. - New York : McGraw-Hill, c2012. - 1 v. (various pagings) : ill. ; 28 cm
   PL Dewey  511

   Contributor biographical information http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1110/2011011060-b.html
   Publisher description http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1110/2011011060-d.html
   Table of contents only http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1113/2011011060-t.html

    ISBN  9780077353506
   Số ĐKCB NVE 1884
Rosen, Kenneth H
6. Dự án sáng kiến và phát triển địa phương thích ứng Biến đổi khí hậu - VIE/033: Kỷ yếu các kết quả và hoạt động can thiệp của dự án 2014 - 2017 / Katja Majcen. - Huế; 2018. - 124tr; 18cm
   PL Dewey  551.6  KA-M
   Giá   Sách tặng 
   Số ĐKCB Vv 11603
Katja, Majcen
 [1]
Lưu biểu ghi được chọn TXTMARC
Gửi mail biểu ghi được chọn