Back Forward History

Thư viện nội bộ - Local-Catalog
Bạn tìm: ([Ngày nhập]="180522-190518" VÀ [Phân loại]="3*")
Kết quả: 475 biểu ghi được tìm thấy
Sắp xếp theo: Mặc định


Off Telex VNI VIQR
Sắp xếp kết quả tìm kiếm theo:
Biểu ghi tóm tắt Biểu ghi đầy đủ MARC
 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
# Mô tả Tác giả chính
1. Đánh giá ảnh hưởng của mạng xã hội facebook đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế / Nguyễn Hữu Phúc, Dương Thị Cúc, Đặng Thị Ngọc Ánh thực hiện; Lê Anh Quý hướng dẫn. - Huế, 2017. - 45 tr., 30cm
   PL Dewey  330  NG-H
   Số ĐKCB ĐTKH 52/DHKT-2017
Nguyễn, Hữu Phúc
2. The impact of interest rate and exchange rate volatility on banks' stock returns: evindence from VietNam / Phan Tôn Minh Nhật; Trần Thị Bích Ngọc. - Huế, 2017. - 49 tr., 30cm
   PL Dewey  330  PH-T
   Số ĐKCB ĐTKH 51/DHKT-2017
Phan, Tôn Minh Nhật
3. Phát triển kinh tế trang trại trên rú cát tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế / Nguyễn Thị Thu Hà thực hiện; Phan Văn Hòa hướng dẫn. - Huế, 2017. - 66 tr., 30cm
   PL Dewey  330  NG-H
   Số ĐKCB ĐTKH 48/DHKT-2017
Nguyễn, Thị Thu Hà
4. Evaluating the efficiency of safe vegetables growing model at Quang Thanh, Quang Dien, Thua Thien Hue / Huynh Thien Van; Bui Duc Tinh. - Huế, 2016. - 57 tr., 30cm
   PL Dewey  330  HU-T
   Số ĐKCB ĐTKH 50/DHKT-2017
Huynh, Thien Van
5. Hiệu quả kinh tế sản xuất thanh trà ở phường Thủy Biều - Thành phố Huế / Võ Duy Hòa, Đặng Hoài Linh, Nguyễn Thị Tố Như thực hiện;Phạm Thị Thanh Xuân hướng dẫn. - Huế, 2015. - 66 tr., 30cm
   PL Dewey  330  VO-D
   Số ĐKCB ĐTKH 49/DHKT-2017
Võ, Duy Hòa
6. Giải pháp tiêu thụ thủy sản nuôi bằng lồng, bè trên sông Ô Lâu vùng huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị / Lê Thị Thanh, Hồ Thị Việt Trinh, Đoàn Thị Kim Thảo; Nguyễn Ánh Dương hướng dẫn. - Huế, 2017. - 54 tr., 30cm
   PL Dewey  330  Lê-T
   Số ĐKCB ĐTKH 47/DHKT-2017
Lê, Thị Thanh
7. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế / Nguyễn Thị Nhật Lệ, Phạm Thị Tuyết Mai, Võ Minh Hiếu thực hiện; Lê Quang Trực hướng dẫn. - Huế, 2017. - 72 tr., 30cm
   PL Dewey  330  GI-P
   Số ĐKCB ĐTKH 46/DHKT-2017
Nguyễn, Thị Nhật Lệ
8. Thực trạng hoạt động hướng nghiệp và công tác khởi nghiệp cho sinh viên khoa Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế / Nguyễn Thị Bích Đương thực hiện; Nguyễn Đăng Hào hướng dẫn. - Huế, 2017. - 79 tr., 30cm
   PL Dewey  330  NG-T
   Số ĐKCB ĐTKH 44/DHKT-2017
Nguyễn, Thị Bích Đương
9. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm Hàn Quốc của nữ giới tại địa bàn thành phố Huế. - Huế, 2017. - 61 tr., 30cm
   PL Dewey  330  PH-T
   Số ĐKCB ĐTKH 45/DHKT-2017
ĐTKH 53/DHKT-2017
Phan, Thị Kim Chi
10. Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá lóc tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình / Võ Thị Kim Lan, Phan Thị Duyên, Ngô Thị Trinh; Phạm Xuân Hùng hướng dẫn. - Huế, 2017. - 56 tr., 30cm
   PL Dewey  330  VO-T
   Số ĐKCB ĐTKH 31/DHKT-2017
Võ, Thị Kim Lan
 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Lưu biểu ghi được chọn TXTMARC
Gửi mail biểu ghi được chọn