Back Forward History

Thư viện nội bộ - Local-Catalog
Bạn tìm: ([Ngày nhập]="180522-190518" VÀ [Phân loại]="1*")
Kết quả: 4 biểu ghi được tìm thấy
Sắp xếp theo: Mặc định


Off Telex VNI VIQR
Sắp xếp kết quả tìm kiếm theo:
Biểu ghi tóm tắt Biểu ghi đầy đủ MARC
 [1]
# Mô tả Tác giả chính
1. The psychology of human leadership : how to develop charisma and authority / Michael Paschen, Erich Dihsmaier. - New York : Springer ; 2014. - xii, 245 pages : illustrations ; 25 cm
   PL Dewey  158.4
    ISBN  9783642441875
   Số ĐKCB NVE 1836 - 1837
Paschen, Michael
2. Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty / Nguyễn Mạnh Quân. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội: Đại học Kinh tế quốc dân; 2015. - 383tr; 24cm
   PL Dewey  174.4  NG-M
   Giá   88.000đ 
   Số ĐKCB Vt 7037 - 7046
Nguyễn, Mạnh Quân
3. Lễ: Sách tham khảo / Hạng Cửu Vũ; Chiêm Dật Thiên. - Hà Nội: Chính trị quốc gia; 2016. - 431tr.; 24cm
   PL Dewey  181.112  HA-C
    ISBN  9786045722435
   Giá   150.000đ 
   Số ĐKCB Vt 7057 - 7058
Hạng, Cửu Vũ
4. Triết học Việt Nam - Tập 1: Triết học Việt Nam truyền thống / Nguyễn Hùng Hậu. - Hà Nội: Chính trị quốc gia; 2017. - 411tr; 21cm
   PL Dewey  181.197dc23  NG-H
    ISBN  9786045734926
   Giá   83.000đ 
   Số ĐKCB Vv 11660 - 11661
Nguyễn, Hùng Hậu
 [1]
Lưu biểu ghi được chọn TXTMARC
Gửi mail biểu ghi được chọn