Back Forward History

Thư viện nội bộ - Local-Catalog
Bạn tìm: ([Ngày nhập]="180522-190518" VÀ [Phân loại]="0*")
Kết quả: 34 biểu ghi được tìm thấy
Sắp xếp theo: Mặc định


Off Telex VNI VIQR
Sắp xếp kết quả tìm kiếm theo:
Biểu ghi tóm tắt Biểu ghi đầy đủ MARC
 [1] 2 3 4
# Mô tả Tác giả chính
1. Head first Android development : a brain-friendly guide / Dawn Griffiths, David Griffiths. - 2nd edition. - O'reilly ; 2017. - xl, 887 pages : illustrations ; 24 cm
   PL Dewey  005.1
    ISBN  9781491974056
   Số ĐKCB NVE 1872
Griffiths, Dawn, author
2. Android 6 for programmers : an app-driven approach. - 3/E / Paul Deitel, Harvey Deitel, Alexander Wald, Deitel & Associates, Inc. - Prentice ; 2015. - xxxv, 422 pages : illustrations ; 24 cm
   PL Dewey  005.4
    ISBN  9780134289366
   Số ĐKCB NVE 1875
Deitel, Paul J., author
3. Android programming : the Big Nerd Ranch guide / Bill Phillips, Chris Stewart & Kristin Marsicano. - Third edition. - Big nerd ; 2017. - xxiv, 695 pages : illustrations ; 26 cm
   PL Dewey  005.1
    ISBN  0134706056 ; 9780134706054
   Giá  
   Số ĐKCB VNE 1876
Phillips, Bill (Software engineer), author
4. Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân sự làm cơ sở cho việc tính tiền lương cho Công Ty Cổ Phần Dệt May Gio Linh / Dương Thị Hoàng Anh thực hiện; Lê Thị Quỳnh Liên hướng dẫn. - Huế; 2018. - 54tr.; 30cm
   PL Dewey  004
   Số ĐKCB DOC 411/48
Dương, Thị Hoàng Anh
5. Ứng dụng khai phá dữ liệu trong dự báo, lựa chọn chuyên ngành khoa Hệ thống thông tin kinh tế, trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế / Nguyễn Ngọc Tri thực hiện, Mai Thu Giang hướng dẫn. - Huế; 2018. - 42tr.; 30cm
   PL Dewey  004  NG-N
   Số ĐKCB DOC 414/48
Nguyễn, Ngọc Tri
6. Xây dựng hệ thống website HCE E-Learning / Nguyễn Ngọc Thắng thực hiện; Nguyễn Thanh Tuấn hướng dẫn. - Huế; 2018. - 42tr.; 30cm
   PL Dewey  004  NG-N
   Số ĐKCB DOC 415/48
Nguyễn, Ngọc Thắng
7. Xây dựng mô hình phân lớp bài báo bằng phương pháp kết hợp Boosting / Võ Đức Nguyên thực hiện; Nguyễn Đình Hoa Cương hướng dẫn. - Huế; 2018. - 42tr.; 30cm
   PL Dewey  004  VO-Đ
   Số ĐKCB DOC 416/48
Võ, Đức Nguyên
8. Ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán người du lịch bằng Winform C# / Hồ Minh Toàn thực hiện; Hồ Quốc Dũng hướng dẫn. - Huế; 2018. - 65tr.; 30cm
   PL Dewey  004  Hô-M
   Số ĐKCB DOC 418/48
Hồ, Minh Toàn
9. Xây dựng phần mềm quản lý thực tập sinh tại công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam sử dụng nền tảng lập trình giao diện Windows Presentation Foundation / Lê Quang Vinh thực hiện; Lê Viết Mẫn hướng dẫn. - Huế; 2018. - 45tr.; 30cm
   PL Dewey  004  Lê-Q
   Số ĐKCB DOC 420/48
Lê, Quang Vinh
10. Ứng dụng khai phá dữ liệu để dự báo điểm chuyên ngành của sinh viên chuyên ngành Tin học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Huế / Trương Văn Quốc Anh thực hiện; Mai Thu Giang hướng dẫn. - Huế; 2018. - 60tr.; 30cm
   PL Dewey  004  TR-V
   Số ĐKCB DOC 421/48
Trương, Văn Quốc Anh
 [1] 2 3 4
Lưu biểu ghi được chọn TXTMARC
Gửi mail biểu ghi được chọn