Hình bìa

Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Việt Nam /

Loại tài liệu: Mixed Material -Tài liệu hổn hợp
Tác giả: Lê Thị Thu Vân
Đề mục: Kế toán - tài chính/ Tài Chính
Nhà xuất bản: Đại Học Kinh Tế Huế
Tác giả phụ: Hoàng Hạnh Nguyên hướng dẫn
Ngày xuất bản: 2024
Định dạng: pdf
Phạm vi: Bản đánh máy.
Bản quyền: Trường Đại Học Kinh Tế Huế

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Khoa KTTC_ Hội đồng 5_lê thị thu vân_20K4070155 - Le Thi Thu Van.pdf 927704 Kb XemTải
Sách tương tự