Hình bìa

Phân tích hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam /

Loại tài liệu: Mixed Material -Tài liệu hổn hợp
Tác giả: Lê Trọng An
Đề mục: Kế toán - tài chính/ tài chính
Nhà xuất bản: Đại Học Kinh Tế Huế
Tác giả phụ: Lê Ngọc Lưu Quang hướng dẫn
Ngày xuất bản: 2024
Định dạng: pdf
Phạm vi: Bản đánh máy.
Bản quyền: Trường Đại Học Kinh Tế Huế

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
KHOA KTTC_ HỘI ĐỒNG 1_LÊ TRỌNG AN_20K4070011 - Le Trong An.pdf 857927 Kb XemTải
Sách tương tự