Hình bìa

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay thế chấp bổ sung vốn kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế /

Loại tài liệu: Mixed Material -Tài liệu hổn hợp
Tác giả: Đinh Thị Cúc
Đề mục: Kế toán - tài chính/ Tài chính
Nhà xuất bản: Đại Học Kinh Tế Huế
Tác giả phụ: Nguyễn Mai Quỳnh Anh hướng dẫn
Ngày xuất bản: 2024
Định dạng: pdf
Phạm vi: Bản đánh máy.
Bản quyền: Trường Đại Học Kinh Tế Huế

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Khoa KTTC_Hội đồng 05_Đinh Thị Cúc_20K4070031 - Dinh Thi Cuc.pdf 746712 Kb XemTải
Sách tương tự