Hình bìa

Đánh giá chính sách đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH Thiết bị phụ trợ Vạn An Phát /

Loại tài liệu: Mixed Material -Tài liệu hổn hợp
Tác giả: Lê Thị Khánh Ly
Đề mục: Quản trị kinh doanh/ Quản trị kinh doanh
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Huế
Tác giả phụ: Nguyễn, Uyên Thương,
Ngày xuất bản: 2024
Định dạng: pdf
Phạm vi: Bản đánh máy.
Bản quyền: Trường Đại học Kinh tế Huế

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Khoa QTKD_Hội đồng 11_Lê Thị Khánh Ly_20K4220070 - Le Thi Khanh Ly.pdf 1104836 Kb XemTải
Sách tương tự