Hình bìa

Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-phòng giao dịch Nam Vĩ Dạ-Thừa Thiên Huế /

Loại tài liệu: Mixed Material -Tài liệu hổn hợp
Tác giả: Trần Thị Mỹ Duyên
Đề mục: Kế toán - tài chính/ Tài chính
Nhà xuất bản: Đại Học Kinh Tế Huế
Tác giả phụ: Trần Thị Bích Ngọc hướng dẫn
Ngày xuất bản: 2024
Định dạng: pdf
Phạm vi: Bản đánh máy.
Bản quyền: Trường Đại Học Kinh Tế Huế

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Khoa KTTC_Hội đồng 05_Trần Thị Mỹ Duyên_20K4070044 - Tran Thi My Duyen.pdf 1297159 Kb XemTải
Sách tương tự