Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Thông tin – Thư viện nhiệm kỳ 2013-2017 kết thúc thành công tốt đẹp

  • 07/03/2023
  • 10
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Công đoàn bộ phận Trung tâm Thông tin – Thư viện, trường Đại học Kinh tế đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2017 vào chiều 03/12/2013. Tham dự Đại hội có Hoàng Quang Thành, Bí thư Chi bộ Khảo thí ĐBCL và TT-TV; đồng chí Nguyễn Văn Lạc, Phó Chủ tịch Công đoàn trường và các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn các đơn vị bạn cùng 13 đại biểu Công đoàn Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Công đoàn bộ phận Trung tâm Thông tin – Thư viện, trường Đại học Kinh tế đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2017 vào chiều 03/12/2013. Tham dự Đại hội có Hoàng Quang Thành, Bí thư Chi bộ Khảo thí ĐBCL và TT-TV; đồng chí Nguyễn Văn Lạc, Phó Chủ tịch Công đoàn trường và các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn các đơn vị bạn cùng 13 đại biểu Công đoàn Trung tâm Thông tin – Thư viện.

\"\"

Đồng chí Hồ Ngọc Duy trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động công đoàn Trung tâm Thông tin - Thư viện nhiệm kỳ 2013-2017

Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe đồng chí Hồ Ngọc Duy, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2013-2017. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trung tâm đã được đánh giá là hoạt động tích cực và hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc động viên tập thể Cán bộ, viên chức đoàn kết xây dựng và phát triển Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Với những thành tích đã đạt được Công đoàn Trung tâm Thông tin – Thư viện luôn đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh. Bên cạnh đó, BCH công đoàn cũng đã phân tích, đánh giá và nghiêm khắc nhìn lại một số tồn tại, hạn chế: Vai trò của ban chấp hành chưa được phát huy đầy đủ, chất lượng sinh hoạt công đoàn chưa cao; Hoạt động chưa đều tay một số do bận công tác chuyên môn nên thiếu thời gian dành cho hoạt động công đoàn; chưa có nhiều sáng tạo và đổi mới trong điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở; Vai trò tham mưu của BCH cho Chi bộ, việc phối hợp với chính quyền đôi khi chưa kịp thời, chưa sát với thực tế do đó chất lượng và hiệu quả của một số phong trào chưa cao;  Việc nắm bắt tư tưởng, tình cảm của công đoàn viên có lúc chưa kịp thời…

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn trung tâm Thông tin – Thư viện sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong nhà trường; đồng thời, sẽ chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện Nghị quyết của Đại hội Công đoàn trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2013-2017, vì mục tiêu phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới. Đồng thời, Công đoàn Trung tâm Thông tin - Thư viện cũng sẽ tập trung thực hiện một số chương trình để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể: Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động; quản lý thư viện, quản lý thông tin; xây dựng và phát triển cổng thông tin trường, cổng thông tin thư viện; tích cực tham gia xây dựng đảng, tham gia quản lý, xây dựng trung tâm Thông tin –Thư viện nói riêng và trường Đại học Kinh tế nói chung ổn định và phát triển theo chiều sâu.

\"\"

Đồng chí Nguyễn Văn Lạc, Phó Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội cũng vinh dự nhận được sự quan tâm, động viên của Công đoàn cấp trên. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Lạc thay mặt Công đoàn trường ghi nhận những thành tích mà Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kì vừa qua, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo: Công đoàn Trung tâm Thông tin – Thư viện cần sớm ban hành quy định hoạt động của Nhà sách Kinh tế, tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động đoàn thể, nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong công tác chăm lo, cải thiện đời sống của công đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tại đại hội, đồng chí Hoàng Quang Thành, Bí thư Chi bộ Khảo thí ĐBCL và TT-TV đánh giá cao sự điều hành của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kì vừa qua, đồng thời nhấn mạnh các công đoàn viên cần phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của mình trong công việc; chủ động phối hợp với chi bộ để giới thiệu, bồi dưỡng công đoàn viên xuất sắc trong việc kết nạp đảng.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013-2017 gồm 03 đồng chí: Thân Bá Tuấn; Hoàng Thị Kim Tuyến;  Trần Thị Hương Thảo.

Đại hội cũng đã bầu ra 3 đại biểu ưu tú thay mặt các đoàn viên Công đoàn Trung tâm Thông tin – Thư viện đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn trường.

\"\"

Ban chấp hành công đoàn bộ phận trung tâm Thông tin - Thư viện nhiệm kỳ 2013-2017 ra mắt tại đại hội

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Thông tin – Thư viện nhiệm kỳ 2013-2017 đã thành công tốt đẹp, Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong việc bầu ra một BCH mới để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết vươn lên, hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2013-2017 giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Trường Đại học Kinh tế ngày càng phát triển.

Nguồn: PV

  • Trung tâm Thông tin – Thư viện