Những câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi là một độc giả của thư viện. Làm thế nào để xem thông tin giao dịch hiện tại: tài liệu đăng ký mượn trước, tài liệu đang mượn ...?

Đáp: Kích vào trang thông tin cá nhân, nhập mã độc giả và mã đăng nhập của bạn để xem thông tin.

Hỏi: Tài liệu mà tôi đang cần không có trong thư viện. Tôi có thể yêu cầu thư viện giúp tôi có được tài liệu này không?

Đáp: Được. Bạn kích vào trang Yêu cầu tài liệu , sau đó nhập các thông tin về tài liệu này. Hoặc nếu tài liệu này bạn tìm thấy trên một trong những thư tịch Z39.50 khác thì bạn vào phần xem chi tiết của tài liệu, rồi nhập mã độc giả và mã đăng nhập để yêu cầu tài liệu.
Yêu cầu của bạn sẽ được thủ thư xem xét và trả lời bạn trong vòng 1 tuần.

Hỏi: Khi tìm được một tài liệu trong thư viện, vì nhiều lý do tôi chưa thể đến thư viện để mượn ngay được, tôi có thể yêu cầu thủ thư giữ tài liệu này giùm tôi được không?

Đáp: Được. Bạn cần cung cấp địa chỉ email của bạn để thủ thư gửi thông báo cho bạn.

Hỏi: Khi tìm được tài liệu trên các thư viện khác, tôi không thể tìm theo loại tài liệu., tại sao?

Đáp: Các loại tài liệu được các thư viện đánh mã khác nhau, phần này không nằm trong đặc tả của giao thức tìm kiếm Z39.50 nên bạn không thể giới hạn loại tài liệu khi tìm trên các thư viện khác.