Hình bìa

Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng

Loại tài liệu: Books - Sách
Tác giả: Th.S Hồ Minh Toàn
Đề mục: Hệ thống thông tin kinh tế./Thống kê kinh doanh
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Huế
Ngày xuất bản: 30/05/2024
Định dạng: pdf
Bản quyền: Trường Đại học Kinh tế Huế

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
TKDTXD-Chuong 2.pdf 660898 Kb XemTải
TKDTXD-Chuong 4.pdf 629090 Kb XemTải
TKDTXD-Chuong 3.pdf 528593 Kb XemTải
TKDTXD-Chuong 1.pdf 561359 Kb XemTải
TKDTXD-Chuong 6.pdf 737977 Kb XemTải
TKDTXD-Chuong 5.pdf 607041 Kb XemTải