Hình bìa

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của nhà thuốc tại Công ty cổ phần dược Medipharco /

Loại tài liệu: Mixed Material -Tài liệu hổn hợp
Tác giả: Ngô Thị Minh Thảo
Đề mục: Quản trị kinh doanh/ Quản trị kinh doanh
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Huế
Tác giả phụ: Phạm, Phương Trung,
Ngày xuất bản: 2024
Định dạng: pdf
Phạm vi: Bản đánh máy.
Bản quyền: Trường Đại học Kinh tế Huế

1 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
khoa QTKD - hội đồng 05 - ngô thị minh thảo - 20K4040091 - Ngo Thi Minh Thao.pdf 1016203 Kb XemTải
Sách tương tự