Hình bìa

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng di động VPBank NEO của khách hàng cá nhân tại PGD Vỹ Dạ - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế /

Loại tài liệu: Mixed Material -Tài liệu hổn hợp
Tác giả: Hoàng Thị Ngọc Hương
Đề mục: Quản trị kinh doanh/ Quản trị kinh doanh
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Huế
Tác giả phụ: Trần, Hà Uyên Thi.,
Ngày xuất bản: 2024
Định dạng: pdf
Phạm vi: Bản đánh máy.
Bản quyền: Trường Đại học Kinh tế Huế

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Khoa QTKD_Hội Đồng 06_Hoàng Thị Ngọc Hương_20K4040031 - Hoang Thi Ngoc Huong.pdf 1086438 Kb XemTải
Sách tương tự