Hình bìa

Nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường của phụ huynh học sinh tại UKA Huế /

Loại tài liệu: Mixed Material -Tài liệu hổn hợp
Tác giả: Nguyễn Thành Nguyên
Đề mục: Quản trị kinh doanh/ Marketing
Nhà xuất bản: Đại Học Kinh Tế Huế
Tác giả phụ: Nguyễn, Thị Thuý Đạt hướng dẫn
Ngày xuất bản: 2024
Định dạng: pdf
Phạm vi: Bản đánh máy.
Bản quyền: Trường Đại Học Kinh Tế Huế

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Khoa QTKD_Hội đồng 26_Nguyễn Thành Nguyên_20K4090224 - Nguyen Thanh Nguyen.pdf 939657 Kb XemTải
Sách tương tự