Hình bìa

Nghiên cứu Marketing tại điểm bán của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Á Châu /

Loại tài liệu: Mixed Material -Tài liệu hổn hợp
Tác giả: Nguyễn Văn Hiền
Đề mục: quản trị kinh doanh
Tác giả phụ: Lê Quang Trực hướng dẫn
Ngày xuất bản: 2023
Định dạng: docx
Phạm vi: Bản điện tử
Bản quyền: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

10 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Nguyễn Văn Hiền -K53A mar.docx 994835 Kb XemTải
Sách tương tự