Hình bìa

Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) – Chi nhánh Huế. /

Loại tài liệu: Mixed Material -Tài liệu hổn hợp
Tác giả: Trần Thị Ngọc Nhi thực hiện
Đề mục: quản trị kinh doanh
Tác giả phụ: Nguyễn, Khắc Hoàn hướng dẫn
Ngày xuất bản: 2023
Định dạng: pdf
Định danh tư liệu: http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/6064.
Phạm vi: Bản điện tử
Bản quyền: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

6 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Trần Thị Ngọc Nhi_K53C QTKD.pdf 1016789 Kb XemTải
Sách tương tự