Hình bìa

Phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tuyên Hóa, Bắc Quảng Bình /

Loại tài liệu: Mixed Material -Tài liệu hổn hợp
Tác giả: Trần Thị Huyền Trâm
Đề mục: Quản lý kinh tế
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Huế
Tác giả phụ: TS. Lê Nữ Minh Phương., hướng dẫn
Ngày xuất bản: 2024.
Định dạng: pdf
Phạm vi: Bản đánh máy.
Bản quyền: Trường Đại học Kinh tế Huế

8 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
24.LV_Tran Thi Huyen Tram - Minh Tram (Recovered).pdf 951418 Kb XemTải
Sách tương tự